تماس با ما

آکادمی هاب آماده است تا همه اطلاعاتی که شما در باره مدارس و مراکز آموزشی در کانادا نیاز دارید.
در اختیار شما قرار دهد و شما را مستقیما به مراکز آموزشی مورد نظر شما مرتبط نماید.

لطفا از تماس با ما از طریق تلفن یا ایمیل و طرح پرسشهایی که در ذهن دارید مضایقه نکنید.

 
...
Dr Hassan Khassehkhan

President

hassan@academyhub.com

 
...
ماهرو میرمحمدصادقی

مدیر امور بین الملل

mahroo@academyhub.com

324-4750 Yonge St., Toronto, Ontario, M2N 5M6, Canada

Email: info@academyhub.com

Phone: +1 (647) 787-5050

* از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید (اطلاعات تماس شما در سایت نمایش داده نخواهد شد)