تماس با ما

آکادمی هاب آماده است تا همه اطلاعاتی که شما در باره مدارس و مراکز آموزشی در کانادا نیاز دارید.
در اختیار شما قرار دهد و شما را مستقیما به مراکز آموزشی مورد نظر شما مرتبط نماید.

لطفا از تماس با ما از طریق تلفن یا ایمیل و طرح پرسشهایی که در ذهن دارید مضایقه نکنید.

تماس با:
ماه رو میرمحمدصادقی
مدیر امور بین الملل
mahroo@academyhub.com

324-4750 Yonge St.,
Toronto, Ontario,
M2N 5M6, Canada
Email: info@academyhub.com
Phone: +1 (647) 787-5050

* از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید (اطلاعات تماس شما در سایت نمایش داده نخواهد شد)