سلامتی و پزشکی

با لیست دانشگاه های کانادا مورد تایید وزارت بهداشت و درمان همراه ما باشید

اگر قصد دریافت ارز دانشجویی جهت تحصیل در دانشگاه های مهندسی، پزشکی و علوم انسانی کانادا را دارید، لیست دانشگاه های کانادا که از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ارزشیابی شده را مطالعه کنید.

26 آبان 1399